Düşünce Suçu!

Düşünce ve ifade özgürlüğü ve suçu iç içe girmiş bir meseledir, bir çok gelişmiş toplumda düşünce-fikir özgürlüğü olsada (belli sınırlar içinde) ülkemizde dahil olmak üzere bir çok yerde bu bağlamda insanların cezalandırıldığını görebiliyor, öncelikle “düşünmek” meselesini ele almak gerek isteyerek veya istem dışı insan beyni bir çok meseleyi kendi dünyasında düşünebilir farklı sonuçlar ve çözümler bulabilir örneğin sevmediği birinin ölmesini düşünebilir veya ütopik bir ülke düzeni devletin, polisin, mülkiyetin olmadığı bir dünya. Bir başkası insanlara zarar veren din, siyasi görüşlerin ve tüm fanatizmlerin yasaklanması gerektiğini düşünebilir bu örnekleri çoğaltabilir ve bunların bir çoğu hukuksal sistemimiz içinde suç sayılabilir fakat