Bu sitede, fotoğrafçı Recep Taşcı’nın büyük bir aşk ve tutkuyla çektiği;
İstanbul’un tarihi panoramasını yansıtan Bizans’tan Osmanlı’ya kadar günümüze ulaşan tarihi yapıların yanında,
İstanbul’un ve diğer şehirlerin silüetleri ve şehir yaşamına dair izler taşıyan
bir çok fotoğraf sergilenmektedir.