Kapadokya

Kapadokya, (Kappadokia) 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu
yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgenin adıdır.
İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır.
Hititler’in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur.
Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu’nun baskısından kaçan Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.
Günümüzde yurtiçi ve yurtdışından oldukça yoğun ziyaretçi bu harika yapıları görmek için ziyaretine geliyor.